Jak řízení zrcadlí náš vztah k životu?

Řízení auta je v mnoha ohledech víc než jen dovednost technická. Ano, řízení auta můžeme vnímat jako dovednost, díky které je nám umožněno přepravovat sebe, jezdit na nákupy, na výlety, zrychlit naši přepravu a celkově si ulehčit život. Díky řízení auta a vlastnění auta můžeme lépe zvládat rodinnou logistiku nebo jezdit na schůzky s klienty a podobně. 

Už víme, že auto je značné ulehčení pro náš běžný život, i pro společenský život, rodinný život i ten podnikatelský. Řízení auta a jeho bezpečné ovládání má pozitivní vliv i na náš čas. A čas jsou peníze a energie v jakékoli formě. 

Většina lidí, ať už žen či mužů si „dělá“ řidičák v osmnácti. Proč, a jestli to opravdu potřebují, je už téma na jiné povídání. Ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že i já patřím k těm, kteří si k osmnáctým narozeninám nadělili úspěšné vlastnění růžové kartičky a hned jsem jezdila. Rodiče mi půjčovali auto a s tím mi nabyly i povinnosti s tím související. Nicméně, díky autu jsem mohla ušetřit čas při dopravě především na tréninky. Kdybych jezdila hromadnou dopravou, cesta z domu na trénink by mi trvala skoro dvě hodiny. Takhle jsem to sfoukla za skoro čtvrtinu doby. Když byla potřeba akutně něco zařídit, hned jsem byla mobilní. Když jsem byla autem pryč a maminka něco potřebovala, mohla jsem vyzvednout, zařídit atd. A to byl určitý díl svobody a úspory času, který jsem tehdy velmi pociťovala. A stejně tak ženy, se kterými konzultuji nebo s nimi jezdím autem, především tohle chtějí. Svobodu a úsporu času. Chcete to i vy? A nejen to?

Řízení auta opravdu můžeme vnímat jako víc než jen pouhou technickou dovednost a to proto, že je to proces spojený s našimi emocemi, myšlenkami a chováním. Na první pohled se může zdát, že řízení s naším běžným životem nemá vůbec nic společného a spojovat jej nelze. Ale ve skutečnosti mají mnoho společného. To, jakým způsobem řídíme a přistupujeme k řízení auta, odráží náš vztah jak k našemu životu, tak k sobě sama. 

Řízení auta můžeme pojmout jako metaforu pro život. Když to takto pojmenujeme, začneme chápat, jak je to důležité v procesu osobního rozvoje. Stejně jako při řízení auta, tak i v běžném životě se setkáváme s různými překážkami, výzvami a situacemi, které musíme vyhodnotit a ve kterých se potřebujeme rozhodnout. Jak se s těmito situacemi vyrovnáme a jak je zvládneme, ovlivňuje nejen náš bezpečný příjezd do cíle, ale také naši celkovou pohodu a spokojenost v životě. 

Pro všechny řidiče je důležité neustálé vzdělávání a zlepšování. Zjišťování vlastních možností a možností svého auta. Budování si vztahu se svým autem, upevňování sebedůvěry, sebevědomí i sebeúcty vede i k vlastnímu rozvoji, což má vliv na různých úrovních na náš život. Máme-li otevřenou mysl a ochotu se zlepšovat, můžeme tak lépe porozumět sobě samým a svým reakcím na různé situace. Ať už se s nimi setkáme za volantem nebo v jiných sférách našeho života. 

Obecně můžeme říct, že emoce hrají velkou roli nejen při řízení auta, ale i v našem vztahu k němu. Stres, vztek, úzkost, nadšení a jiné emoce mohou výrazně ovlivnit naši schopnost bezpečně řídit. Když jsme pod vlivem, a to nemyslím alkoholu, ale právě pod vlivem silných emocí, naše reakce mohou být impulzivní a méně promyšlené. Můžeme mít horší úsudek, zhodnocení situace a to může vést k nebezpečným situacím na silnici. A proto je důležité své emoce poznávat a věnovat se jim. 

Proč je důležité své emoce poznávat a brát je jako součást nás samotných? Asi všichni dobře víte, že emoce k nám prostě patří. Jsou naší přirozenou součástí. Emoce nemůžeme jen tak ignorovat nebo je potlačovat, protože pokud to uděláme, může to mít negativní dopad nejen na náš vztah k řízení auta, ale celkově na naši spokojenost. 

Pokud své emoce přijmeme a naučíme se s nimi pracovat, můžeme tak lépe porozumět vlastním potřebám a reakcím. To nám umožní nejen lépe řídit auto, ale i se lépe rozhodovat ve vlastním životě. Emoce jsou studnicí hromady důležitých informací o tom, co potřebuje naše tělo, co potřebuje naše mysl, co je celkově pro nás důležité, co nás těší nebo naopak, co nás trápí. 

Pojďme se zamyslet nad několika otázkami, které si můžete položit i vy sami a sami si tak zhodnotit, jak vnímáte svůj vztah k řízení auta. Jestli ještě neřídíte, můžete si vzpomenout na své začátky v autoškole. Nebo ještě řidičák nemáte? I tak vám tato zamyšlení mohou pomoci rozhodnout se, jakou řidičkou chcete být. 

Jaký máte styl jízdy? Jaký máme styl jízdy může zrcadlit naši osobnost a způsob, jak se vypořádáváme se stresujícími situacemi. To, zda jsme klidní, opatrnější, rozvážnější nebo rychlí a impulzivní, může být zrcadlem našeho přístupu jak k řízení auta, tak k přístupu k životu. Je fajn si uvědomit, jakým způsobem řídíme, a jestli je tento náš styl v harmonii s naší osobností, hodnotami, potřebami a cíli. 

Unikají vám dopravní značky? V běžném provozu někdy neregistrujeme úplně každou značku, to se stává i ostříleným řidičům. Ale celkové ignorování dopravních značek může být znakem nedostatečné pozornosti, nedbalosti nebo vlažnému přístupu k respektování pravidel silničního provozu. Pokud se častěji přistihneme v situaci, kdy nám značky unikají, můžeme tak být náchylnější k riskantním situacím, můžeme častěji získat pokutu, ale můžeme tak být i těmi, kteří zapříčiní dopravní nehodu nebo jiným způsobem ohrozit nejen sebe, ale i jiné. I když těch značek máme opravdu hodně, pravidel máme také hodně, a toto vše jde ruku v ruce s bezpečností v provozu. 

Lekáte se často? Pociťujete strach? Strach za volantem má mnoho původců. Na hodně z nich se zaměřujeme individuálně, ale obecně můžeme říct, že strach za volantem může být způsoben nedostatkem sebejistoty nebo předchozí negativní zkušeností. A to jakoukoli, kterou si spojíte s řízením. V těchto případech je důležité naučit se svůj strach rozpoznat a umět ho usměrnit, aby vám nebránil v bezpečném řízení a dobrému pocitu z jízdy. 

Máte pocit, že se za volantem potřebujete věnovat ještě něčemu jinému? Spousta lidí za volantem trpí pocitem, že musí být neustále ve střehu a ještě k tomu dělat něco navíc. Může to být sledování telefonu, rozptylování telefonáty, štelování rádia či GPSky atp. Tyto pocity mohou být způsobeny přehlcením informací, snahou vymanit se s vnímání hustého provozu. Nebo pocitu, že si tím krátíte cestu. Pro bezpečné řízení je důležitá plná pozornost, být přítomen po celou dobu řízení, soustředit se na dopravní situaci zvlášť tam, kde je provoz hustší, a s tím nám pomůže eliminace rušivých faktorů. 

Bojíte se zodpovědnosti? Jako řidiči neseme zodpovědnost za bezpečnou jízdu nejen vůči sobě, ale i ostatním. Strach ze zodpovědnosti může být zrcadlem vlastního vnímání sebevědomí za volantem. K řízení bysme měli přistupovat s určitou mírou pokory a respektu k sobě i ostatním. 

Máte obavu, že udělá někdo něco vám nebo vy jiným? Obava z nehody nebo konfliktu při řízení je přirozenou reakcí na možné riziko, které s sebou řízení auta a role řidiče nese. Obavy lze zmírnit poznáním svých strachů a jejich zvládání, ale také dodržování předpisů, koncentrace na jízdu, zlepšování svých jízdních dovedností, poznání reakcí svých i svého auta a toto vše může značně minimalizovat riziko nehody a tím i naše obavy. 

Řízení auta není jen ta technická a mechanická část, ale může být prostředkem k sebepoznání a rozpoznání podobností v našem běžném životě. Vidíte se v některém z bodů v článku? Souhlasíte s tím, že řízení auta má něco společného s osobním rozvojem? Já pevně věřím, že ano a k tomu směřuji svou práci, kterou s vámi velmi ráda sdílím. Osobnost, emoce a dovednosti. To vše s nás dělá to, co za volantem, ale i v životě jsme. 

Inspiroval vás článek? Sledujte mě na FB profil u a zapište se na odběr newsletteru, aby vám nic neuniklo. 

Jsem nadšenou řidičkou, jsem ráda spolujezdcem, ale ještě raději jsem GPSkou a průvodcem pro ženy. Propojuji ve vzájemnou synergii terapii, koučink a své znalosti instruktorky autoškoly. Ráda ti ukážu, že řízení nemusí být „nutné zlo", ale že si jej můžeš oblíbit. Nebo minimálně mít ho jako neutrální činnost. V rámci terapií, koučinku a mentoringu se zaměřuji v osobním opečování na komunikaci, rovnováhu v životě a na řízení auta a jeho zrcadlení do našich běžných činností. Se svými klienty rozvíjíme jejich emoce, vědomí i sebereflexi.